25 - LAT
KZZG w Polsce


Uroczystą biesiadą górniczą dla niemal 150 gości w Komorze Badawczej nr 8 na poziomie 320 m pod ziemią w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu w piątek wieczorem uczcili jubileusz 25-lecia działalności członkowie Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, która w 9 centralach zrzesza ok. 60 tys. związkowców.

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

Best AI Website Creator