MobiriseKonfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Informacje   -     Fotogaleria

KZZG w Polsce

Mobirise

Pomoc Ukrainie

KZZG w Polsce przyjęło Uchwałę o wsparciu dla Ukrainy kwotą
10 000.00 zł która została przelana na konto
Narodowego Banku Ukrainy

© Copyright 2023 - KZZG w Polsce

Designed with ‌

Landing Page Maker