MobiriseKonfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Informacje   -     Fotogaleria

KZZG w Polsce

Mobirise

Pomoc Ukrainie

KZZG w Polsce przyjęło Uchwałę o wsparciu dla Ukrainy kwotą
10 000.00 zł która została przelana na konto
Narodowego Banku Ukrainy

30 - lecie KZZG w Polsce

1993  -  2023

przekazał Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk

Mobirise

którą poprowadziła Anna Buczkowska zapraszamy do obejrzenia ..

skierowany przez Dyrektorów jednostek statutowych

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

Best AI Website Maker