Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego oraz Konfederacją Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

Offline Website Builder