Klauzula RODO

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a i b RODO w celu realizacji korespondencji e-mailowej. Pana/Pani osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją (podstawa art. 6 ust. 1 pkt. a i bo RODO).


Pani/Panu przysługuje:


     * prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

     * prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

     * prawo do usunięcia danych.

     * ograniczenia przetwarzania danych

     * prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

     * prawo do przenoszenia danych,

     * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

lub innego właściwego organu nadzorczego

     * prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mailowej. W takim przypadku możliwa będzie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty.

Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego.


———————————————————————————————————————————————

Treść tej informacji może być poufna, w związku z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata.

Jakiekolwiek jej ujawnianie, rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione.

W przypadku otrzymania błędnej lub niekompletnej informacji prosimy o kontakt.

This communication is confidential and is intended for receipt solely by the individual or entity to which

it is addressed. Any disclosure, dissemination or duplication is forbidden If you receive this information

either incomplete or in error, please notify us immediately.

———————————————————————————————————————————————

Zanim wydrukujesz tą wiadomość, rozważ wpływ swojej decyzji na środowisko /

Please consider the environment before printing this email

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

Offline Website Software