Mobirise

Związek Zawodowy Górników w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel. 32 255 36 63, fax. 32 255 16 46
www.zzg.org.pl   e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
Przewodniczący: Dariusz Potyrała

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 31, 50-413 Wrocław
tel. 71 344 53 27 , fax. 71 343 83 92
www.fzzgwb.top2.pl e-mail: biuro@fzzgwb.top2.pl
Przewodniczący: Bogumił Tyszkiewicz

Mobirise
Mobirise

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 59-301 Lubin
tel. 76 846 10 30
www.zzppm.pl e-mail: centrala_zzppm@poczta.kghm.pl
Przewodniczący: Ryszard Zbrzyzny

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce
ul. Młodego Górnika 2, 41-808 Zabrze
tel./fax. 32 386 99 68
www.zzrg.org e-mail: zarzadkrajowyzzrg@op.pl
Przewodniczący: Paweł Wyciślok

Mobirise

Związek Zawodowy  „Przeróbka”
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 32 256 59 07 ,fax. 32 209 11 12
www.przerobka.pl e-mail: zarzad@przerobka.pl
Przewodniczący: Sławomir Łukasiewicz

Mobirise

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 505 014 938 , fax. 32 251 66 24
www.zzmw.eu e-mail: zwiazek@zzmw.eu
Przewodniczący: Czesław Jurgielewicz

Mobirise
Mobirise

Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel 32 255 43 89 , fax. 32 256 35 69
 e-mail: pzzg@wp.pl
Przewodniczący: Jan Mazur

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych
Pl. Grunwaldzki 8-10, pok. 148a, 40-127 Katowice
tel./fax. 32 216 35 45
www.zzpd.pl e-mail: kkzzpd@poczta.fm
Przewodniczący: Jerzy Demski

Mobirise
Mobirise

Związek Zawodowy Jedności Górniczej
ul. Łużycka 7
41-902 Bytom
tel. 32 756 26 24 ; 503 711 459
e-mail : kasia_zzjg@op.pl 
Przewodniczący: Katarzyna Pietrzyk

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

No Code Website Builder