Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informuję, że administratorem danych

osobowych jest Przewodniczący KZZG Czesław Jurgielewicz, Plac

Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice


Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a i b RODO w celu

realizacji korespondencji e-mailowej. Pana/Pani osobowe Administrator

może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym,

podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom

egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy

Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.


Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji

świadczeń związanych z tą korespondencją (podstawa art. 6 ust. 1 pkt. a

i bo RODO).


Pani/Panu przysługuje:


      * prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

      * prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

      * prawo do usunięcia danych.

      * ograniczenia przetwarzania danych

      * prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

      * prawo do przenoszenia danych,

      * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych

lub innego właściwego organu nadzorczego

      * prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność

prowadzenia korespondencji e-mailowej. W takim przypadku możliwa będzie

korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty.

Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego.


Konfederacja ZZG w Polsce, Magdalena Ślusarczyk

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice; tel. 501 319 762 e-mail:

ksiegowosc@kzzg.org


———————————————————————————————————————————————

Treść tej informacji może być poufna, w związku z czym powinna trafić

bezpośrednio do rąk adresata.

Jakiekolwiek jej ujawnianie, rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest

zabronione.

W przypadku otrzymania błędnej lub niekompletnej informacji prosimy o

kontakt.

This communication is confidential and is intended for receipt solely by

the individual or entity to which

it is addressed. Any disclosure, dissemination or duplication is

forbidden If you receive this information

either incomplete or in error, please notify us immediately.

———————————————————————————————————————————————

Zanim wydrukujesz tą wiadomość, rozważ wpływ swojej decyzji na

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

AI Website Creator