Oddanie do użytku inwestycji Altany oraz zaplecza rekreacyjno-sportowego

Uroczyste zasadzenie pamiątkowego dębu w związku z ukończeniem inwestycji budowy Altany oraz zaplecza rekreacyjno sportowego w Iwoniczu Zdroju, od lewej Dyrektor Stanisław Tasz, Przewodniczący Konfederacji KZZG w Polsce Czesław Jurgielewicz, wiceprzewodnicząca Katarzyna Pietrzyk, kierownik administracyjny Andrzej Kielar.

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

HTML Website Maker