KONFEDERACJA 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
GÓRNICTWA W POLSCE

Mobirise

KZZG w Polsce reprezentuje cały przekrój branży górniczej:
od kopalń węgla kamiennego, przez odkrywki węgla brunatnego po górnictwo miedziowe i firmy zaplecza górniczego.


Nasze ośrodki sanatoryjno - wypoczynkowe

W ramach dofinansowania ze środków funduszu medycznego w roku 2023 w ZS-SRNR “Gwarek” sfinansowano zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

FUNDUSZ MEDYCZNY SUBFUNDUSZ TERAPEUTYCZNO-INNOWACYJNY 

DOFINANSOWANIE 1 752 999,97 ZŁ 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 752 999,97 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY : LISTOPAD 2023 ROK

Mobirise

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa. 

Ma on służyć wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego i eksperckiego, związanego z uczestnictwem organizacji związkowych w procesach stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych w szczególności w zakresie zatrudnienia, warunków pracy i płacy, tak aby móc prognozować np. skutki jego zmian. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie będzie możliwa aktualizacja wiedzy w zakresie prawa określającego zasady funkcjonowania poszczególnych branż, które często ulega zmianie. 

Funkcje związkowe podlegają kadencyjności, co wymaga od organizacji związkowych planowania procesu szkolenia także dla nowych osób.

WIĘCEJ INFORMACJI

Mobirise

© Copyright 2024 - KZZG w Polsce

Best AI Website Maker