KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA W POLSCE

Nasze ośrodki sanatoryjno - wypoczynkowe

KZZG w Polsce reprezentuje cały przekrój branży górniczej: od kopalń węgla kamiennego, przez odkrywki węgla brunatnego po górnictwo miedziowe i firmy zaplecza górniczego.
W ramach dofinansowania ze środków funduszu medycznego w roku 2023 w ZS-SRNR “Gwarek” sfinansowano zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

FUNDUSZ MEDYCZNY SUBFUNDUSZ TERAPEUTYCZNO-INNOWACYJNY
DOFINANSOWANIE 1 752 999,97 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 752 999,97 ZŁ
DATA PODPISANIA UMOWY : LISTOPAD 2023 ROK

Scroll to Top