Zapytanie ofertowe – 13.11.2018r.

Zapytanie ofertowe pn. „Budowa uzdrowiskowego basenu i wyposażenie, zagospodarowanie terenu” realizowane w ramach projektu „Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudową zaplecza pobytowego i zakupem wyposażenia Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Link do zapytania ofertowego