Wybory w FZZGWB

 

     SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW W FZZGWB 

 

W dniu 07.09.2018r. w Centrum Konferencyjnym „Trzy jeziora” w Wieleniu uczestniczyłem w XXII zjeździe sprawozdawczo – wyborczym Delegatów Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wiceprzewodnicząca OPZZ – Barbara Popielarz (opiekunka branży surowcowo – energetycznej) oraz Przewodniczący KZZG w Polsce – Piotr Luberta. Tuż przed wyborami szefa Federacji na kolejną kadencję poproszono gości Zjazdu o wystąpienia. Koleżanka Barbara obiecała reprezentować branżowe stanowisko Federacji węgla brunatnego wypracowane podczas obrad Zjazdu i wniosła kierunek by kłaść nacisk na Rząd w zakresie wspierania czystych technologii spalania węgla zamiast ograniczania wydobycia surowca do produkcji najtańszej energii w kraju. Zaproponowała by Federacja swe stanowisko w formie petycji przekazała w Warszawie podczas manifestacji OPZZ w dniu 22.09.2018r.  

W moim wystąpieniu deklarowałem wspieranie Federacji bez podziałów na węgiel brunatny
i węgiel kamienny. Od wielu lat mamy ustalony udział obu surowców w bilansie energetycznym kraju, mamy od lat wypracowanych odbiorców i nie ma możliwości blisko 30% energii z węgla brunatnego wyłączyć z dnia na dzień, będziemy zatem reprezentować Was bez konkurencji. Podtrzymałem potrzebę wspierania Federacji i pozostałych członków tworzących Konfederację dotacjami na działalność statutową oczywiście na miarę możliwości KZZG w Polsce. Spośród 47 Delegatów obecnych na sali obrad zgłoszono 3 kandydatów do wyborów na szefa Federacji: dotychczasowego Przewodniczącego  Kolegę Krzysztofa Mariankowskiego (szef ZZGWB z Bełchatowa), Kolegę dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Bogumiła Tyszkiewicza (szef NZZG z Turowa) oraz Kolegę Dariusza Zbierskiego (szef MZZG z Konina). Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał połowy głosów Delegatów, do drugiej tury wyborczej przystąpili Kol. Krzysztof Mariankowski  – 17 głosów i Bogumił Tyszkiewicz – 19 głosów. W drugiej turze większą liczbę głosów (26) otrzymał Bogumił Tyszkiewicz i został wybrany szefem Federacji. W krótkiej rozmowie z nowo wybranym Przewodniczącym usłyszałem od niego interesujący wniosek by górnictwo
i energetyka miały wspólny Zespół Trójstronny i by stanowiły samodzielną branżę w OPZZ.  

W mojej ocenie  wniosek zasadny i otwierający być może skuteczniejsze metody działania.  

Na Wiceprzewodniczących Federacji wybrano Kol. Dariusza Zbierskiego, Kol. Wiesława Kwaśniewskiego i Kol. Krzysztofa Mariankowskiego.  

Przegłosowano kierunki działalności Federacji, oraz przedstawiono stanowisko FZZGWB dotyczące sytuacji w górnictwie. 

                                                                        Przewodniczący KZZG w Polsce 

Piotr Luberta