BiP

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział Gospodarczy pod numerem

KRS 122252 sygnatura akt KA. VIII NS-REJ.KRS/10888/1/594

z siedzibą związku w

Katowice 40-127   pl. Grunwaldzki 8-10

 

STATUT