Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kazimierz Tomas

PZZG

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Środa

ZZPD

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Alicja Bożycka

ZZRG

Roman Gorczyca

ZZPZPMW w Polsce

Marek Rogowski

FZZGWB

Jerzy Rebeta

ZZG w Polsce

Tadeusz Borowiec

ZZJG

Marek Pilarczyk

ZZMWK w Polsce